Novinky

Aktuálne informácie

Kontakt

Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA tel.: 041/513 1430, 0905 476 582 anna.datkova@uniza.sk
Danica Bellová koordinátorka akcií tel.: 041/513 1433, 0917 512 904 akcia@uniza.sk
Prevádzka tel: 041/513 1801 prevadzkasz2@uniza.sk
Beáta Rybáriková pokladňa Nová Menza tel: 041/513 1432, 0907 835 172 beata.rybarikova@uniza.sk

Kontaktujte nás