Ďakujeme, naši milí stravníci za vaše množstvo objednávok.

Bolo nám cťou pripraviť pre Vás balkánsku kuchyňu. 

Veľké ďakujem patrí pani Aide Muhovič, ktorá nás potešila návštevou z Prahy a pripravovala jedlá s láskou. Ďakujeme celému tímu Menzy za veľký „kus“ skvelo odvedenej práce na čele so šéfkuchárkou Martinou Meškovou. Veľká vďaka patrí aj pani kvestorke Ing. Jane Gjašikovej za jej nápaditú podporu a pomoc pri realizácií akcie a pani riaditeľke Anne Ďatkovej, ktorá bola súčasťou tímu Menzy a zorganizovala Balkánsky deň v SZ UNIZA.

Categories: Novinky