Na výdajni NM otvorené pondelok – štvrtok od 7:00 hod. do 18:00 hod., v piatok od 7:00 do 13:30 hod.

Bufet NM otvorené pondelok – piatok od 7:00 hod. do 14:00 hod..

V hlavnej budove SZ UNIZA – MENZA si môžete vložiť peňažné prostriedky na Váš účet v pokladni, ktorá sa nachádza v jedálni ( stredová výdajňa ), alebo v dvoch  tankomatoch. Prvý sa nachádza vo vstupnej hale budovy (vchod od knižnice) v ktorom máte možnosť vkladu finančných prostriedkov formou mincí aj bankoviek. Druhý tankomat sa nachádza v jedálni vedľa výdajného pultu Fresh & Tasty  a je určený iba na bankovky.

Zídete dole do výdajne, kde sú vystavené porcie aktuálne ponúkaných jedál v sklenených vitrínach.

Pri každom menu je číslo. Podľa tohto čísla si nájdete výdajný pult, kde sa jedlo podáva.
V prípade, že si jedlo objednáte len deň vopred, pôjdete k výdajnému pultu určenom na výdaj objednaného jedla.

Ak je jedlo objednané vopred, kartu len priložte, obsluhe sa objaví informácia na display.
Ak jedlo nie je objednané, tak si na snímači najprv označíte číslo menu, potom priložíte kartu.

Obsluha uvidí číslo jedla, o ktoré máte záujem. Na Novej menze teda nie je podmienkou objednať si jedlo vopred.
Avšak nie je zaručené, že dané menu zostane v ponuke počas celého výdaja.

Objednať jedlá deň vopred si môžete aj na objednávkových termináloch v budove Novej Menzy ( vstupná hala a  jedáleň ).

 

Nová Menza
Vstupný vestibul
Bufet
Rozloženie stolov