Študent 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia

Študenti majú nárok na dve teplé jedlá denne (podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci) v kombináciách:

  • dva obedy
  • dve večere
  • obed + raňajky (fastfood 1-2)
  • večera + raňajky (fastfood 1-2)
  • obed + večera.

V jednom dni si môžu vybrať až 10 dotovaných jedál do vyčerpania mesačného limitu t.j. počet kalendárnych dní v mesiaci krát dve jedlá.

K tomu si môžu objednať ďalšie jedlá za plnú cenu (max. 99). V mesiacoch júl a august majú nárok na dotovanú stravu.


Študent 3. stupňa vysokoškolského štúdia

Doktorandi majú nárok na dve teplé jedlá denne (podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci) v kombináciách:

  • dva obedy
  • dve večere
  • obed + bageta
  • večera + bageta
  • obed + večera.

V jednom dni si môžu vybrať až 10 dotovaných jedál do vyčerpania mesačného limitu t.j. počet kalendárnych dní v mesiaci krát dve jedlá.

K tomu si môžu objednať ďalšie jedlá za plnú cenu (max. 99).


Zamestnanec

Zamestnanci majú nárok na jedno teplé jedlo denne podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Na dotované jedlo vzniká nárok len pri odpracovanom dni.